bylejakosc-komunikacji

Bylejakość w komunikacji

Bylejakość ma różne oblicza. Mnie szczególnie razi, jeśli dotyczy obszaru dla mnie ważnego, czyli komunikacji – firm do ludzi lub ludzi między sobą. W tej materii nie warto działać w myśl „byle jakoś to było”.  „Jak masz coś robić byle jak, to lepiej wcale tego nie rób” – te słowa pamiętam z dzieciństwa, a teraz zdarza mi się je powtarzać...

Continue reading

Przekonania a bariery w relacjach wirtualnych

Przekonania – często o nich słyszymy. Ostatnio prowadziłam warsztaty z marketingu osobistego na Akademii Leona Koźmińskiego i po raz kolejny miałam okazję przekonać się, jak są silnie zakorzenione w ludziach. Podczas prelekcji wywiązała się dyskusja na temat słowa „witam” w korespondencji e-mailowej. Zauważyłam, że ta kwestia zawsze budzi ożywioną dyskusję...

Continue reading

Z etatu do freelancingu – dwa światy

Przez kilka lat pracowałam na etacie. Dopiero po odejściu z firmy i rozpoczęciu działalności na własną rękę widzę, jak różny jest świat przedsiębiorców oraz świat korporacji. Jakie są te różnice z mojego punktu widzenia? Chodzi o podejście do ludzi oraz otwartość na świat zewnętrzny. Pracując na etacie, masz swoje projekty i przede wszystkim – wyznaczone cele. To z...

Continue reading